Samenwerkend met Quint Therapy en Quint Family.

 

WAT DOET QUINT THERAPY:

massagetherapie, energietherapie, spirituele therapie & coaching ineen.


We behandelen vanuit de nieuw ontdekte & ontwikkelde 5-punt-therapie, waarmee we diagnose stellen door te meten en te weten.

We observeren allereerst via 5 punten uw bloedsomloop en energie. Via de voeten, handen en hoofd. We verbinden ze via mijn handen met uw Hartgebied en sacrum/stuit. We zetten de 5-punt ster(de 5 essenties/aspecten van onszelf/5-ling) in via het Hart.

Er is verbinding vanuit het Hart met de hoogste bron van energie. Niets in de energie of informatie is"van mij of uit mij". Ik sta"tussen" u en de Bron en soms"ernaast". Omdat u zelf alles kunt volgen/ervaren werkt u direct zelf mee. Het is tastbaar en daarmee ontdaan van alle zweverigheid. Alles wat u ervaart is gericht op de ervaring en de zoektocht naar mogelijke veranderingen in uw lichaam en geest.

Ik werk met verschillende massagetechnieken en coaching middels levenservaring. U krijgt nieuwe informatie die niet in boeken staat en u krijgt een voorbeeld in een nieuwe kijk op het leven en situaties/verstoring. Deze therapie verfrist, brengt gemak en verschaft helderheid. De methode is bij mij en via mij ontwikkeld maar niet"van mij". Iedereen kan het leren. Je wordt zelfredzaam via de behandelingen.

Vanuit verschillende therapietradities word al eeuwen hetzelfde getracht: het uzelf brengen naar harmonie en stilte, de mogelijkheid tot vrij zijn in uzelf en vrede in uw hart. Zodat u inzichten en wijsheid ontvangt en mogelijk transformatie. Een stap uit de oude cirkel in een nieuwe. Waarin u creatief bent. Een keuze heeft.

We zullen de oude tradities inzetten en omhoogtillen naar een nieuw niveau. U leert niet alleen uw gedachten/emotie stop te zetten, maar ze vooral te beheren/sturen, keuze te ervaren in wat u kan denken en voelen. Wat u wilt denken en voelen en wanneer. En u ervaart wat dat u oplevert. Creator te ZIJN in UZELF.

 

QUINT THERAPY

*begeleidt, adviseert en bemiddelt individuele volwassenen/kinderen die vastlopen in het praktische leven omdat de maatschappij hen, als hoog sensitief of heldervoelend mens, niet verstaat. Hun lichamelijke en fysieke klachten worden door de reguliere medische wereld soms ook onverklaarbaar geacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sessies, op de behandeltafel of in gespreksvorm, in de praktijk, thuissituatie en/of op school, vergroten toepasbare kennis, vaardigheden en inzichten in de eigen talenten en competenties op het eigen nivo van wijsheid. Quint Therapy biedt een unieke vertaling van de ervaring/beleving en het bundelt en organiseert aanwezige zorg- en dienstverlening in een samenwerkend verband dat elkaar wel verstaat.

Diegenen die zich belemmert voelen in het dagelijks leven, omdat ze eigenschappen vertonen van nieuwe tijds verstoringen in lichaam/geest of hersenen ( zoals concentratie-, slaap-, gedrags-, voedings- en fysieke problematiek) en daarbij het stempel hebben gekregen van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of juist bevreemdend lage begaafdheid in IQ of EQ, ADHD, PDD NOS, MBD, autisme, schizofrenie, eetstoornis, gedragsstoornis, dyslexie, discalculatie e.d. kunnen bij Quint Therapy verassend nieuwe manieren van benaderen en hanteren ontdekken. Quint Therapy biedt nieuwe kennis, welke nog niet in boeken staat, samenwerking en inzichten vanuit de eigen training, ervaring en doorleving. 

Opvallend is dat bovengenoemde verschijnselen vaak samen gaan, dat er uit het gehele spectrum eigenschappen zijn aan te wijzen. Vele van deze verschijnselen kunnen hanteerbaar worden binnen een holistische medische benadering en een nieuwe positieve vertaling in het bewustzijn. 

*stuurt binnen een eigen ontwikkelde strategie, samenwerkingsproces en plan van aanpak versneld aan naar zelfredzaamheid, eigenheid en het kunnen oppakken van de eigen meerwaarde en verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven. Waarom ben ik zo/heb ik deze klachten en wat kan ik er mee?

De meerwaarde van Quint Therapy is praktisch gezien de 24-uurs bereikbaarheid en de mogelijkheid om ook in de avond of het weekend afspraken te maken. De meerwaarde is procesmatig en werk-gerelateerd breed in te zetten door de competentie om verschillende situaties, werkwijzen en instanties te verstaan en te benaderen en op een lijn te brengen met de wensen en mogelijkheden.

De kennis en vaardigheden van Quint Therapy zijn ontwikkeld vanuit een veelheid aan studies en trainingen en jarenlange praktijkervaring in contacten met zorg-verleners, -instanties en gezinsobservaties en grote ervaring op het gebied van welzijn, gezondheid, dienstverlening en coaching. Hierdoor is een snelle analyse en planmatig werken mogelijk geworden, welke past binnen de kaders van alle betrokken systemen en scholen.

 

Samenwerken, inspireren, vertalen en verbinden is een kunst en dat is de grootste competentie van Quint Therapy.

 

Voor meer informatie over de specialisaties: zie de link: Specialisaties Quint Therapy. 

ZIE OOK de speciale site Quint Therapy