Samenwerkend met Quint Therapy en Quint Family.

QUINT IN BUSINESS

 

*Bedrijfs trainingen:

 

- personal training van hoger management in visionair werken en leiderschap

- courses(3 levels)

Grote meerwaarde in onze aanpak en strategie is de 24-uurs bereikbaarheid van Quint Therapy. Op ieder moment kan de situatie ad-hoc worden besproken en aangepakt. Zo ontstaat er een intense werkrelatie met ongekende mogelijkheden en resultaten. 

Alle problemen kunnen worden opgelost door anders te gaan denken. De kunst is om 4-dimensionaal te gaan leren denken in een 3-dimensionale wereld. De 4-dimensionale wereld is een nieuwe wereld gestoeld op andere paradigma's en instrumenten. Het doel is visionair te leren handelen binnen een win-win mentaliteit.

 

*Bedrijfs advisering, inspiratie & begeleiding

 

- Voor een nieuw en visionair perspectief op financiële administratie en geldstromen. (Zie de link: www.visee.nl)

- Voor een nieuw en visionair financieel beleidsconcept. (Zie de link: www.visee.nl)

- Voor een harmonische en krachtige inrichting van uw pand en tuin, welke inspirerend werkt op uw medewerkers ten behoeve van hogere bedrijfsresultaten. 

- Voor training en coaching middels outdoor activiteiten/ervaring/beleving voor uw bedrijf.

- Voor fysieke en geestelijke begeleiding bij verzuim, reïntegratie en gezondheids-traject binnen uw bedrijf in samenwerking met de praktijk voor natuurgeneeskunde en electroacupunctuur. Als aanvullend aan en samenwerkend met verzekering/ARBO-dienst van uw bedrijf. 

- Voor training en coaching van uw medewerkers in visionaire bedrijfsvoering en 'bewustzijn nieuwe stijl'.

- Voor thema-clinics en spirilogische café's voor uw medewerkers, een ontspannende en leerzame beleving en/of  inspiratie.

Binnen ons samenwerkingsverband kunnen wij uw onderneming een totaalconcept in visionaire bedrijfs- en beleidsvoering aanbieden. De takken van werkzaamheden die worden gewenst zullen in gezamenlijk overleg worden getarifeerd en gefactureerd. Wij werken allen vanuit dezelfde visie, concepten en grondslagen voor een zich versterkend totaalconcept in de verhoging van de uitstraling, energie-, geld- en kennisstroom van uw bedrijf:

Ook in dit samenwerkingsverband zijn wij ons bewust van de grote meerwaarde die wij uw onderneming kunnen aanbieden in de 24-uurs bereikbaarheid en de ad-hoc positieve oplossingsgerichtheid. Wij gaan een samenwerkende relatie aan met uw onderneming afhankelijk van uw inzet en vraag.

 

Deze module valt onder Quint Therapy. Zie voor meer informatie ook de site: Quint Therapy