Samenwerkend met Quint Therapy en Quint Family.

Wat doet QUINT FAMILY:

Quint Therapy met de familie/gezin samen


* Quint Family begeleidt, adviseert en bemiddelt o.a. in gezinnen in de thuissituatie binnen opvoeding-, ontwikkeling-, jeugdbeschermingsmaatregel-, relatie- /omgang-/ scheiding- & geestelijke-verstoring problematiek. Quint Family is in deze hoedanigheid een zelfstandig, particulier en vrijwillig alternatief voor ouders om een OTS (ondertoezichtstelling/jeugdbeschermingsmaatregel) of uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

* Quint Family biedt kennis, vaardigheden en inzichten voor het gehele (ex)gezin. Middels het instrument van aanwijzen, vertalen van de ervaring/beleving, coaching en behandeling van alle gezinsleden binnen een meersporen beleid en samenwerking creeren we met elkaar een positieve ombuiging van de situatie en het welbevinden op ieder niveau van alle (ex) gezinsleden.

* Quint Family bundelt en organiseert zelfstandig in overleg met het gezin de aanwezige of benodigde zorg- en dienstverlening in een samenwerkend verband. De ouders houden de regie en verantwoordelijkheid.

* Binnen een eigen ontwikkelde strategie en plan van aanpak stuurt Quint Family het gezin binnen de situatie versneld aan naar zelfredzaamheid, waarin ieder lid van het gezin zijn eigenheid en meerwaarde kan oppakken.

 

Meerwaarde


* De meerwaarde van Quint Family is praktisch gezien de 24-uurs bereikbaarheid voor alle gezinsleden, de mogelijkheid om ook in het weekend afspraken te maken en de door ouders af te stemmen hoeveelheid afspraken binnen een korte termijn, waardoor er breed zicht kan komen op de situatie, wensen en mogelijkheden binnen het gezin.

* De meerwaarde blijkt ook uit de flexibiliteit in locatie van coaching/observatie/ behandeling/ advisering en bemiddeling. Quint Family komt aan huis, op school, op de sportclub, neemt deel aan gesprekken met betrokken instanties en hulpverleners.

* De meerwaarde in behandelvorm is strategisch breed in te zetten door de competentie om verschillende situaties, werkwijzen en instanties te verstaan en te benaderen en op een lijn te brengen met de wensen en mogelijkheden van het gezin.

 

Ervaring


* De kennis en vaardigheden van Quint Family zijn ontwikkeld vanuit een veelheid aan studies, trainingen, jarenlange praktijkervaring in contacten met zorg-verleners, -instanties en gezinsobservaties en grote ervaring op het gebied van welzijn, gezondheid, dienstverlening en coaching/behandeling. Hierdoor is een snelle analyse, aanpak en planmatig werken mogelijk geworden, welke past binnen de kaders van alle betrokken systemen, doch welke die systemen nooit kunnen aanbieden. Samenwerken en verbinden zonder de beperkingen van systemen is een kunst en voorrecht en de grootste competentie van Quint Family.

*Daarnaast heeft Quint Family zich ontwikkeld als ervarings-deskundige in coaching, begeleiding, bemiddeling & advisering binnen scheiding-, omgang-, en jeugdzaken voor het gehele (ex)gezin intern in het gezinssysteem en extern in contact met scholen, advocatuur, rechtbank & hulpverleningsinstituten als Bureau Jeugdzorg (BJZ), voogdij (OTS/UHP) en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Deze intermediaire functie kan een hele opluchting betekenen binnen het gezin in het onafhankelijk en ongebonden wegwijzen binnen het web van hulpverlening en advocatuur/rechtbank en de vertaalslag naar die instituten. Derhalve kan de zaak sneller, inzichtelijk helder en positiever worden ingezet en afgehandeld en ontwrichting van een gezonde leefomgeving worden beperkt of voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om in deze situatie zicht te blijven houden op het geestelijk welzijn van alle betrokken gezinsleden om het probleem van loyaliteitsconflict of loyaliteitsmisbruik wat kan leiden tot oudervervreemding (PAS) syndroom te beperken of wenselijk te voorkomen. Quint Family helpt daartoe om een ouderschapsplan op te stellen met de ouders en overzicht te houden op het gedrag van alle betrokken leden van het gezin.

 

Voor meer informatie over de specialisaties binnen Quint Family zie de link: Specialisaties Quint Family Therapy

Zie ook de speciale site: QUINT FAMILY