Samenwerkend met Quint Therapy en Quint Family.

 

Visie:


Quinta Essentia Family Network wil het Hoger Bewustzijn in de mens ervaarbaar, bereikbaar, inzichtelijk en toepasbaar maken in het dagelijkse leven, waardoor de sociale en individuele beperkingen die de Mens nu nog ervaart worden vertaald in competenties.

Als de Mens kan werken met het fysieke, emotionele, mentale, geestelijke en etherische instrumentarium dat nu voorhanden is, zijn Vijfling kan inzetten en verstaan, zijn Ego kan beheren/temmen, zijn energie positief kan filteren en bewaken/ beschermen,  zijn gevoel en gedachten positief kan filteren en zichtbaar ander gedrag kan kiezen, ervaren en vertonen, dan zet hij neer wat Quinta essentia Family Network voor ogen heeft:

*****op enig moment In Vol Bewustzijn in je Hoger Bewustzijn Zijn, waardoor een nieuw inzicht een nieuwe Waarheid oplevert die je zelf ervaart, kunt vertalen en toepassen.*****

Quinta Essentia Family Network zal hiertoe betrokken mensen, instanties/organisaties, werknemers/collega's, hulpverleners, politiek en recht inspireren en verbinden en het verbindende aspect stimuleren.

De mens leert middels zijn ervaringen en de waarheid verandert naar gelang je kennis...

Quinta essentia Family Network biedt de ervaring en de inspiratie.

 

 

Missie:


Zoveel mogelijk mensen zo laagdrempelig en veilig mogelijk de reikwijdte en toepasbaarheid in het dagelijks leven van de vernieuwende kennis op het gebied van energie en de mens middels de strategie van Quinta Essentia Family Network laten proeven en ervaren.

Quinta Essentia Family Network wil graag bijdragen tot spirituele nuchterheid met respect voor alles wat mogelijk, ervaarbaar en zichtbaar is geworden in deze Nieuwe Tijd. Zij zal daarin psychologie/psychiatrie, fysiotherapie en aanverwante therapieen/reguliere geneeskunde en methoden vertalen naar een verfrissend en hoger nivo van Bewustzijn, het Hoger Bewustzijn. Zij zal dit openbaren en tastbaar maken aan een groter publiek.

Het doel is mensen te verbinden tot samenwerkende verbanden, waarin ieder mens inzicht heeft in zijn unieke talent en kracht.

Waarmee een ieder op eigen wijze kan bijdragen in het geheel, waardoor concurrentie en de behoefte tot leiderschap uit macht en negativiteit onderling bewust wordt uitgefilterd en de mens opnieuw een keuze heeft het goede te behouden door negativiteit te elimineren/ niet te gedogen/ positief te herstellen, in welke vorm dan ook.

Als je weet wat jij kunt en wie jij bent, ben je niet meer jaloers op dat wat een ander kan en heeft...en kun je positief en in neutraal EGO staan voor:

"IK BEN WIE IK BEN"