Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Thema-inspiratie Experience

 

Deze experiences zijn speciale workshops, gericht op beleving van diverse thema-gerichte ervaringen in groepsverband/ gezinsverband/ familieverband in de natuur met dieren & allerhande energie.

Het gaat om het gewaarworden van gevoel, gedachten en handelen op het subtielere nivo van ervaren. Welke onderliggende wijsheden hebben we allemaal afzonderlijk van elkaar en hoe verhoudt die zich tot de universele wijsheid en mogelijkheden? Hoe gaan verschillende culturen en religies hier mee om? Hoe kunnen we verbindingen leggen waarbij geen enkele partij wordt uitgesloten/buitengesloten of de lijdende/leidende partij wordt?

Doel is ten allen tijde het ervaren buiten de bekende paradigma's waaruit wij leven om. Maar ook het met elkaar inzetten van onze positieve intentie in samenwerken ten behoeve van het meest bedreigde deel van de aarde door de mens: de natuur en de dierenwereld. Hoe kunnen wij weer gaan creeeren of opnieuw creeeren, waarbij we de successen uit oude creaties inzetten tot een nieuwe creatie...waarbij de natuur en de mens beiden winnaar zijn en centraal staan.