Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Specialisaties Quint Family Therapy


* scheiding-, omgang- & jeugdzaken voor het gehele (ex)gezin. Quint Family bemiddelt en adviseert in alle facetten en taken binnen de situatie in het (ex)gezin naar en voor alle betrokkenen, maar ook naar betrokken instanties voor het (ex)gezin.

 

Er zijn vele factoren en redenen waardoor ouders willen beslissen of op het punt staan om niet meer samen verder te gaan. Sommige factoren en redenen staan op deze pagina benoemd. Er is altijd wat aan te doen als men wil, ook als er geen"oplossing" is. Het kan wel makkelijker en begrijpelijker draagbaar zijn. 

Wanneer het besluit nog niet is genomen kan Quint Family beide partners helpen, liefst ook samen, om helderheid te krijgen in de factoren en redenen. Aansluitend kan gekeken worden naar mogelijkheden en kansen en op welke nieuwe manier een eventuele doorstart kan plaatsvinden.

Als het besluit (uiteindelijk) vaststaat kan Quint Family begeleiden in en na het gehele proces van scheiden.

Quint Family maakt ouders en kinderen positief bewust van de impact van keuzes en handelingen/ gedrag. Er is altijd een win-win en er zijn altijd"blinde vlekken".

Quint Family zal de kans op het ontstaan van loyaliteitsproblematiek en/of loyaliteitsmisbruik (het oudervervreemding(PAS) syndroom) binnen het (ex)gezin aanwijzen, behandelen, ombuigen en wenselijk verminderen door haar unieke benaderingswijze.

Quint Family zal positief sturen naar verandering d.m.v. samenwerken en begrip i.p.v. onnodige rechtzaken/ strijd tussen ouders. Binnen scheidingszaken die al lopende zijn zal Quint Family ondersteunen in de mediation en in de vertaling van mogelijkheden en wensen naar advocaten/ rechtbank en de strijd tussen ouders minimaliseren. Heldere en open communicatie, elkaar positief"vrij laten" en kiezen voor rust, gemak en blijheid zijn ongelofelijk mooie winstpunten. Exen behoren zorg te voelen en dragen voor elkaar en elkaars kinderen, zonder hen te hoeven"verzorgen". Zo blijft ieders verantwoordelikheid daar waar die ligt.

----> Intern in het gezinssysteem en

----> Extern in contact met scholen, advocatuur, rechtbank & hulpverleningsinstituten, als ook Bureau Jeugdzorg (BJZ), voogdij & Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Zie: Quint Family Therapy.

De therapy kan ook middels de , zie link: Quinta Essentia Family Therapy worden ingezet.

 

* begeleiding van processen in bewustzijnsgroei voor hoogsensitieve of heldervoelende jeugdigen/kinderen of ouders binnen het gezin met elkaar.

 

Deze mensen ondervinden in het dagelijks leven problemen door hun buitengewone en uitzonderlijke capaciteiten en competenties welke de reguliere wereld nog vooral als beperkend en psychisch verstorend kan betitelen. Binnen Quint Family Therapy wordt een nieuwe vertaling, inspiratie en praktische toepasbaarheid aangereikt. Quint Family Therapy adviseert samenwerking met reguliere zorg en acht het belang van een tweesporen-traject in die zin als bijzonder welkom en soms zelfs noodzakelijk.

Quint Family behandelt, bemiddelt en adviseert wanneer mensen te maken hebben met verstoringen in de geest of het fysieke lichaam die het dagelijks leven sterk kunnen beinvloeden. Wanneer daarbij eventueel het stempel is verkregen van een stoornis volgens de psychiatrische DSM of syndromen die daar (nog) buiten vallen gaan we in een meersporenbeleid samenwerken naar begrip, vertaling en management. (Zie: Quint Family Therapy ) en (Zie: Quinta Essentia Family Therapy )

De DSM 5 zal pas in 2013 verschijnen en grote wijzigingen in classificatie en benoeming laten zien.

Quint Family verzorgt cursussen (zie Quint Courses & Inspiration en privetrajecten om de groei in spritueel bewustzijn vorm te geven op een veilige en nuchtere manier en deze adequaat te begeleiden. Ten allen tijde geldt de 24-uurs bereikbaarheid (zie Therapy at distance) en de samenwerking met diverse docenten en therapeuten om het proces optimaal te begeleiden. 

Quint Family heeft naast coaching een unieke behandelmethode op de massagetafel speciaal voor deze mensen en de verlichting in hun processen (Zie: Quint Therapy by hands) en ( Zie: Quinta Essentia by hands).

* geboorte- & stervens-procesbegeleiding en begeleiding bij sombere of depressieve gevoelens/burnout


***Geboorteprocesbegeleiding

- Op unieke wijze biedt Quint Family Therapy ondersteuning in het totale gezinssysteem/familiesysteem in deze processen aan de zwangere en partner en de directe betrokkenen er omheen. Ter plekke en op afstand. Coaching/therapy kan worden aangevuld met zwangerschapsmassage op de tafel middels Quint Therapy by hands. De coaching en tafelmassage kan ook worden aangeboden vanuit de Quinta Essentia Family Therapy methode. In overleg en afstemming zullen we besluiten welke behandeling passend en gewenst is. 

Vooral wanneer ouders een diepe band met het nog ongeboren kind willen voelen, eventueel zelf heldervoelend zijn, en het kind graag extra ondersteuning willen bieden bij de geboorte is onze begeleiding zeer aanbevolen. Voor diegenen die begeleid willen worden wordt de situatie vertaald en verlicht in iedere fase van zwangerschap tot geboorte en daarna. Eventueel kan het proces voorafgaand aan conceptie worden meegenomen in theorie; wat gebeurd er vanuit het nieuwe weten en hoe bereid ik me op een nieuwe manier voor op het ouderschap. Het is een unieke methode om deze nieuwe kennis/weten in het gehele gezin mee te nemen, ook naar de al aanwezige kinderen en/of familie en een warm samenwerkend acceptatieproces te voltrekken ter verwelkoming van het nieuwe kind.

Zie Quint Family Therapy en Quinta Essentia Family Therapy.

Zie Quint Therapy by hands en Quinta Essentia by hands.


***Stervensprocesbegeleiding

- Wanneer er sprake is van een terminaal proces bij ouders of kind, of sterfte van een (ongeboren) kind of ouder, kunnen wij voor diegenen die begeleiding wensen de situatie verlichten en vertaling/informatie aanbieden in de diverse stadia van het proces op unieke wijze. Nu dus in het gehele gezinssysteem / familiesysteem, samenwerkend en in verbinding met elkaar. Kennis maakt vrij, letterlijk. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij hiertoe beide behandelmethoden inzetten, zie link: Quint Family Therapy of zie link: Quinta Essentia Family Therapy. Behandeling op de tafel kan ook een welkome aanvulling zijn. Zie Quint Therapy by hands en Quinta Essentia by hands.

 

***Begeleiding bij sombere of depressieve gevoelens/ burnout

- Het kan zijn dat een gezinslid al een poosje met sombere en/ of depressieve gevoelens en gedachten of een burnout rondloopt en de kracht of het Licht bijna niet meer kan zien. Zelfs eventueel met moedeloze echtscheiding- of doodsgedachten rondloopt. In die situatie ondersteunen wij graag vanuit onze therapy. Mogelijk kunnen wij coachend informatie en technieken aanreiken, eventueel gecombineerd met behandelingen op de tafel, die degene die vastgelopen is helpt om weer levensenergie en strijdlust te ervaren uit de beperking/beklemming te kunnen/willen raken. Ook kunnen wij bemiddelen naar derden en uitleg geven aan derden/betrokkenen. De betrekking in de therapy van alle naasten/geliefden is zeer effectief.

Het is bijzonder hoeveel jonge kinderen, pubers, jong volwassenen en ouders op dit moment tegen deze verstoring aanlopen. Uitzonderlijk. Maar passend in deze tijd. In deze tijdgeest. En ontzettend moeilijk voor de andere leden van het gezin. Zeker wanneer reguliere therapie niet afdoende of helemaal niet tot succes/openingen resulteert.

Pesten en treiteren op school of op het werk, de nieuwe media, asociaal en/of strafbaar gedrag, drugs en/of alcohol misbruik, anderssoortige verslaving, verlies van een dierbare of iets dierbaars, ervaren dat je niet past in het systeem van de maatschappij maar er op een andere manier geen weg in kunnen vinden enz...

Zodra wij kunnen vertalen en kennis kunnen aanreiken vanuit het nieuwe kennis/weten dat nog niet in boeken staat, wat er gebeurd en waarom het gebeurd, kan er een nieuw zicht komen op de verstoring en beklemming/beperking. Kan men zelfredzaam worden om tegenactie te ondernemen/zoeken en datgene in werking te zetten dat harmonie, blijheid en rust brengt. 

Mogelijk wordt een talent, kwaliteit/vaardigheid en/of wens inzichtelijk die met handvaten en technieken werkbaar kan worden en nieuw levenslicht brengt. Kennis maakt vrij. 

Naar aard van de situatie kunnen we samen bepalen welke methode (Zie:  Quint Family Therapy en Zie: Quinta Essentia Family Therapy) passend is. Ook kan de tafelbehandeling binnen beide methodes aanvullend worden ingezet. ( Zie: Quint Therapy by hands en Zie: Quinta Essentia by hands)

* acute telefonische opvangondersteuning en/of aansturing in de situatie aan ouders/oppas/leerkracht/hulpverlener, desgewenst ook op locatie, voor gezinnen met kinderen die te maken hebben met:

- nieuwe tijds verstoringen in de geest of gedachten/ gevoel/ handelen, zoals concentratie-, angst-, slaap-, gedrags-, voedings- en fysieke problematiek

- het stempel hebben gekregen van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of juist bevreemdend lage begaafdheid in EQ of IQ

- ADHD, PDD NOS, MBD, autisme, schizofrenie, eetstoornis, gedragsstoornis e.d. gediagnosticeerd hebben gekregen voor bepaalde eigenschappen, maar er geen medische oorzaak gevonden is in de hersenen

Zie de link: Quint Family instant solution